Faktura fra Geno – Ofte stilte spørsmål

Lesetid: ca 2 min

Vi får inn en del spørsmål om faktura. De mest stilte spørsmålene har vi samlet nedenfor.

Geno innførte, som en følge av opphør av trekk over Tine sitt meierioppgjør, nye faktureringsrutiner i 2017. 

Kredittiden på faktura direkte fra Geno er på 12 dager. Fakturadato på alle seminfakturaer er siste dato i måneden arbeidet er utført.

Dersom faktura ikke betales, kan Geno stoppe leveransen.

Hvorfor er det slutt på trekk over meierioppgjøret?

Geno og Tine er pliktig til å ha egen reskontro på hver kunde ifl. Bokføringsloven som viser alle transaksjoner med kunder. Slik meieritrekket var organisert var dette ikke tilfredsstillende og vi var derfor pliktig til å legge om rutinene.

Hvordan kan jeg ordne det så fakturaen trekkes automatisk?

Ved å opprette avtalegiro, trekkes fakturabeløpet automatisk fra din konto ved forfall. Avtalegiro må du selv ordne i banken ved betaling. Du trenger en faktura med KID for å aktivere en avtale.

Har dere EHF?

Ja, vi har EHF. For å få det kan du sende inne en e-post med organisasjonsnummer til .

Hvor sendes fakturaen min?

Alle fakturaer blir i utgangspunktet sendt per post, hvis du ikke har bedt om noe annet.

  • Per post: hvis du ikke mottar denne – har vi rett adresse på deg?
  • E-post: har vi riktig e-post adresse? Har du sjekket spamfilteret ditt? Når det sendes ut så mange e-poster med faktura samtidig kan e-postkassen din oppfatte det som en masseutsending og legger den i søppelpost-mappa/spammappa.

Hvorfor har jeg fått purring før fakturaen?

Hvis du mottar faktura på e-post – se forrige spørsmål. Det er alltids en liten sjanse for at den blir borte i posten.

Jeg trenger en kopi av fakturaen min

For kopi av faktura kan du sende en e-post til .

I utgangspunktet skal alle seminfakturaer ligge tilgjengelig for produsenter på Min Side. Her ser du også status for om fakturaen er betalt eller ikke.