Embryo - Ofte stilte spørsmål

Lesetid: ca 11 min

Geno får en del spørsmål i om embryo og embryoproduksjon. Nedenfor har vi samlet de oftest stilte spørsmålene med våre svar.

Trykk på spørsmålene under for å få svar

Generelt om embryoproduksjon:

Hva er et embryo?

Hvorfor kjøpe embryo?

Hvordan fungerer embryooverføring?

Hvilket dyr er det beste mottakerdyret?

Når skal det legges inn?

Mulighet for second chance/hell i uhell

Hvordan lagres embryo?

Hvor finner jeg en embryooversikt?

Hvor ofte oppdateres embryo-oversikten?

Donorku, hva er det?

Hva skjer hvis det blir oksekalv?

Hva skjer hvis det blir kvigekalv?

Hvorfor er ikke min kvigekalv aktuell for embryo?

Er embryoinnlegg ubehagelig for kua?

Innebærer embryoproduksjon tukling med genene?

Slektskap, hvordan påvirker det?

Hva er tilslagsprosenten?

Kan de kjønnsbestemmes?

Er det mulig å genotype embryoet på forhånd?

Geno sitt mål med embryoproduksjon

Får jeg kjøpt embryo av kjøttfe?

Jeg har ei god ku, kan den brukes som donorku?

Pris, bestilling og rapportering:

Hva er prisen?

Er embryo tilgjengelig i mitt område?  Hvordan får jeg kontakt med den som legger inn?

Kan jeg bestille min egen kombinasjon?

Embryoinnlegget står ikke i tabellen «Insem./paring/embryo./drektighetskontroller» på mottakerkua i Kukontrollen

 

Generelt om embryoproduksjon:

Hva er et embryo?

Et embryo er et befruktet egg som er opphav til et eget individ.

Hvorfor kjøpe embryo?

Et embryo fra Geno har de potensielt beste foreldrene i landet, både på morssiden og farssiden. En embryokalv vil representere de mest spennende genetiske kombinasjonene som NRF-avlen har å tilby.

Den raskeste måten å forbedre hundyrgenetikken i egen besetning. Du kan få topp genetikk fra ei relativt dårlig ku i besetningen. På den måten vil du effektivt heve avlsverdien på besetningen.

De som legger inn embryo vil være med i avlstoppen. Embryoproduksjonen vil rekruttere fremtidens seminokser, så om du kjøper et embryo kan du være den som leverer fremtidens eliteokse. Blir det kvige får du først og fremst et utmerket produksjonsdyr i tillegg til at hun kan være aktuell som ny embryokvige (donor).

For Geno og NRF-avlen betyr det veldig mye for avlsframgangen. Vi forventer at ved å innføre embryoproduksjon øker avlsframgangen med 20 %.

Hvordan fungerer embryooverføring?

Vi bruker to produksjonsteknikker:

Den ene er Multiple Ovulation Embryo Transfer(MOET), som også blir kalt skylling. Det går ut på at kviga hormonbehandles slik at hun har mange eggløsninger samtidig den dagen hun skal insemineres. Sju dager senere skylles embryoene ut. Deretter kan eggene som er befruktet fryses ned og er klare til å distribueres ut. Ved skylling (MOET) blit det kun én embryokombinasjon per donorkvige.

Den andre teknikken kalles In Vitro embryoproduksjon (IVP). Det vil si at vi ved ultralyd går inn og tar ut ubefruktede egg fra eggstokken. Deretter modnes de ubefruktede eggene i et laboratorium før de blir befruktet. Videre får embryoene utvikles på laboratoriet i sju dager før de blir fryst ned. En av fordelene med denne metoden er at man får muligheten til å lage flere kombinasjoner per donorkvige.


Embryoet legges inn av veterinær i mottakerku på dag 7 etter brunst.

Hvilket dyr er det beste mottakerdyret?

For å få et best mulig resultat må man først og fremst velge «riktig» dyr å legge inn på. Ved bruk av embryo kan du få en kalv med høy avlsverdi fra ei ku med lav avlsverdi. Da kan man heller prioritere å bruke kjønnsseparert sæd (REDX™) på dyrene med høy avlsverdi.

Det mest optimale er ei kvige med god fruktbarhet og tydelig brunst. Det er lettest å lykkes på kviger, fordi disse ofte har lettere for å bli drektige. Det er også viktig at kviga har god reproduksjonshistorikk, det vil si at hun har ei mor med god fruktbarhet og ellers har slekt som er gode på reproduksjon.

Hold og holdutvikling er veldig viktig. Er dyret overvektig, taper det for mye hold når det tar seg kalv enten det gjelder vanlig inseminering eller embryo. Da er sjansen for at embryoet overlever mye mindre. Silo og proteinrikt kraftfôr i tillegg til litt halm for vomfyll gir optimal fôring. God dekning av vitaminer og mineraler er også essensielt. Hvis fôringa ikke er optimal går det utover fruktbarheten.Ta kontakt med veterinærene som legger inn embryo så kan de hjelpe med å velge hvilke dyr som er egna for embryoinnlegg!

Når skal embryoet legges inn?

Embryo skal legges inn på dag 7 etter brunst

Mulighet for second chance/hell i uhell

Hvis du har ei litt eldre ku som du plutselig oppdager at har blødd uten at du har registrert noen brunst, så kan du legge inn et embryo på dag 7 etter brunst. En innhenter da 14 dager ved å legge inn embryo og kan oppnå kalving til ønsket tidspunkt. Dette er spesielt gunstig ved konsentrert kalving, da man kan opprettholde det kalvingstidspunktet man ønsker. Men det er viktig å velge kyr med riktig hold og som har god reproduksjonshistorikk.

Hvordan lagres embryo?

Embryo lagres på samme måte som oksesæd. Det legges på strå og fryses ned på flytende nitrogen.

Hvor finner jeg oversikt over tilgjengelige embryo?

Oversikt over tilgjengelige embryo finner du i nettbutikken/produktkatalogen

Der finner du en liste over hvilke kombinasjoner som finnes, hvilke områder de finnes i og avlsverdier basert på foreldremiddel. Denne listen oppdateres ved rapportering. Likevel bør du også sjekke med embryoveterinæren i ditt område om vedkommende har embryoet du ønsker tilgjengelig i sin dunk.

Hvor ofte oppdateres embryo-oversikten?

Embryooversikten oppdateres hver gang det sendes ut nye embryo. Vi oppdaterer også forløpende etter rapportering av innlegg.

Donorku, hva er det?

Donorku er det dyret som embryoet hentes fra. Donorkua er altså embryoets «mor» uavhengig av hvilket dyr som bærer kalven fram.

Hva skjer hvis det blir oksekalv?

Hvis det blir oksekalv er det ingen etterfakturering etter fødsel. For Geno vil det bli veldig verdifullt å få inn de oksene som vi ønsker å bruke videre i avlen, derfor blir alle kalver etter embryo blir genotypet gjennom Geno

Hva skjer hvis det blir kvigekalv?

Hvis det blir kvigekalv etterfaktureres det med kr 4500,- etter fødsel. Kvigeavkom etter embryoinnlegg blir et bra tilskudd til besetningen. Disse kan også være aktuelle for Geno, og alle kalver etter embryo blir derfor genotypet gjennom Geno.

Hvorfor er ikke min kvigekalv aktuell for embryo?

Det kan være flere grunner til at vi ikke tar inn en tilsynelatende god kvigekalv. En grunn kan være at den har et slektskap som allerede er mye brukt. Vi er ute etter å finne gode unike kombinasjoner, så vi kan ikke ta inn for mange avkom etter samme okse. En annen årsak kan være at kvigekalven nære slektninger med enda bedre avlsverdier, og da tar vi inn den beste.

En annen årsak kan være at kviga er tvilling/trilling. Som hovedregel lister vi ikke ut flerlinger til genotyping, hverken for seminokseemner eller kviger til embryoproduksjon. Det øyeblikket det registreres en flerlingefødsel blir kalvene automatisk fjernet fra utlistingen, og det blir ikke sendt ut materiell for genotyping av kalven.

Er embryoinnlegg ubehagelig for kua?

Det er mange som lurer på om prosessen medfører noe ubehag for mottakerkua. Prosessen er ganske lik vanlig inseminasjon, bortsett fra at embryoet overføres når surrogatdyret ikke er i brunst. Embryoet ligger på strå akkurat som vanlig oksesæd.

Innebærer embryoproduksjon tukling med genene?

Embryoproduksjon er en prosess der et egg blir befruktet med en sædcelle enten inni kua ved vanlig inseminasjon, eller utenfor på laboratorium. Genene blir ikke berørt eller tuklet med på noen som helst måte, egget blir befrukta på samme måte som det vanligvis ville blitt.

Slektskap, hvordan påvirker det?

Embryoet er ikke i slekt med mottakerkua som bærer frem kalven. Embryoet nedarver alle gener fra donorkviga og far.

Hva er tilslagsprosenten?

Det er per idag i underkant av 60 % tilslag på embryo. Dette tallet kan endre seg da vi enda ikke har nok innlegg i Norge til å kunne få sikre nok tall.

Kan embryo kjønnsbestemmes?

Embryoet kan ikke kjønnsbestemmes slik det er i dag, men på sikt blir det kanskje mulig å benytte kjønnsseparert sæd (REDXTM) ved produksjon av embryo. Da må oksekalvene produseres på kontrakt med enkeltbesetninger slik at Geno fortsatt kan rekruttere fremtidens eliteokser.

Er det mulig å genotype embryoet på forhånd?

Det er ikke mulig å genotype embryoet slik det er i dag, men på sikt håper vi dette blir mulig slik at det er mulig å få enda sikrere verdier å ta med i vurderingen av ønsket kombinasjon.

Geno sitt mål med embryoproduksjon

Embryoproduksjonen betyr veldig mye for avlsframgangen. Det bidrar til å rekruttere fremtidens seminokser og embryodonorkviger. Les mer her: «Hvorfor embryo som avlstiltak?»

Får jeg kjøpt embryo av Kjøttfe?

Geno produserer ikke embryo av kjøttfe per dags dato. Er du interessert i embryo av en kjøttferase kan du ta kontakt med tilhørende raselag.

Jeg har ei god ku, kan den brukes som donorku?

Ei god ku med gode reproduksjonsegenskaper og god fruktbarhet kan brukes til embryoproduksjon, men Geno har ikke kapasitet til å reise rundt å skylle dyr ute i besetningene. Likevel ønsker vi gjerne å få tilbakemelding på slike ønsker så vi får oversikt over om det er markedet for dette.

Pris og bestilling:

Hva er prisen?

Informasjon om kjøp av embryo og priser finner du her

 

Er embryo tilgjengelig i mitt område? Hvordan får jeg kontakt med den som legger inn?

Oversikt over veterinærer som legger inn embryo i ulike områder finner du her

Kan jeg bestille min egen kombinasjon?

Det er dessverre ikke anledning for å bestemme kombinasjon selv. Fordi dette er et avlstiltak bestemmer Geno kombinasjonene som produseres. Når embryoene er klare for overføring blir det presentert hva man kan forvente innenfor de ulike egenskapene for hvert enkelt embryo (basert på foreldremiddel). Det legges stor vekt på å lage gode og balanserte kombinasjoner.

Embryoinnlegget står ikke i tabellen «Insem./paring/embryo./drektighetskontroller» på mottakerkua i Kukontrollen

Dersom det oppdages at det mangler informasjon om et embryoinnlegg i tabellen «Insem./paring/embryo./drektighetskontroller» i individbildet til ei ku i Kukontrollen, eller at det er feil ved innrapporteringen, må dette rapporteres til Geno. Denne typen feil skyldes vanligvis feil i innrapporteringen til Semindatabasen hos Geno, og må rettes der.

Det er viktig at slike rettinger gjøres i god tid før forventet kalving, slik at kalven som blir født får riktig avstamning. Ta kontakt med Tove Murud på e-post og legg ved informasjon om hvem produsenten er (kontaktinformasjon), embryonummer, opprinnelsesnummer på mottakerkua og dato for innlegget.