Utrangerte okser

Her kan du søke opp alle okser som er utrangerte fra Geno sine anlegg.

Geno.Internett.Site.Features.List.ObsoleteBull.ObsoleteBullListResources.Stamboknummer Geno.Internett.Site.Features.List.ObsoleteBull.ObsoleteBullListResources.BullName Geno.Internett.Site.Features.List.ObsoleteBull.ObsoleteBullListResources.FatherStamboknummer Geno.Internett.Site.Features.List.ObsoleteBull.ObsoleteBullListResources.FatherBullName Geno.Internett.Site.Features.List.ObsoleteBull.ObsoleteBullListResources.Date Geno.Internett.Site.Features.List.ObsoleteBull.ObsoleteBullListResources.BreederName Geno.Internett.Site.Features.List.ObsoleteBull.ObsoleteBullListResources.BreederPostalNumber