På grunn av vedlikehold vil www.geno.no være ustabil torsdag 2. desember kl. 17.00-18.00. Unngå nettbestilling i denne perioden.

Utrangerte okser

Her kan du søke opp alle okser som er utrangerte fra Geno sine anlegg.

Stamboknr. Navn Farnr. Farnavn Utrangert dato Oppdretters navn Postnr.