1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Utrangerte okser

Her kan du søke opp alle okser som er utrangerte fra Geno sine anlegg.

Stamboknr. Navn Farnr. Farnavn Utrangert dato Oppdretters navn Postnr.