Velkommen til våre nye nettsider

Lesetid: ca 6 min

Geno har fått nye nettsider hvor alt er samlet på ett sted. Sidene er bygget opp på en mer moderne teknisk løsning og uttrykket er lettere, lysere og mer fargerikt.

Fra framsiden til geno.no skal det være enkelt å navigere seg videre og finne informasjon, nyheter, fakturaoversikt, semindata, okselister, avlsplan og mye mer.

Gi oss gjerne tilbakemelding om hva du syns via skjemaet nederst på siden.

Min side

På toppen av framsiden er det en inngang til Min side. For å komme deg inn på Min side må du logge deg på via Produsentregisteret. Innholdet på Min side varierer ut fra hvilken rolle du har. Av roller kan nevnes produsent/medlem, inseminør, avlsrådgiver og tillitsvalgt.

Som produsent har du tilgang til disse sidene:

1. Min Profil

 • Her vises navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg kan du se hvilken fakturatype du har valgt. Ønsker du å endre fakturatype, kan dette gjøres her.
 • Det er en lenke til skjema hvor du kan bestille ekstra Buskapsabonnement.
 • Det er også mulig her å endre antall brunstkalendere du ønsker å få tilsendt med Buskap

2. Fakturaoversikt

 • Gir oversikt over betalte og eventuelt ubetalte fakturaer. Det er mulig å velge ulike perioder

3. Seminopplysninger

 • Gir oversikt over inseminasjonsdata i din besetning. Det kan også her velges periode.

4. Sædruta

 • Her vises neste bestillingsfrist for bestilling av sæd og datoene for de tre førstkommende tidspunktene for sædruta på ditt stoppested. Det opplyses også om bestillingsfrist for de tre tidspunktene. Dette forutsetter at du har inseminert tidligere og er tilknyttet en hovedinseminør.
 • Telefonnummeret til din distributør/sædrutesjåfør vises også

5. Påmeldte kurs og gjennomførte kurs

 • Dersom du har deltatt på, eller er påmeldt kurs i regi av Geno, kommer dette frem under Min side. Det er også en lenke til Geno sin kurskalender her.

Nettbutikk

Oksekatalogen har endret navn til nettbutikk. Fra framsiden vil det på samme måte som for Min side være en enkel vei inn til nettbutikken fra toppen av framsiden.

Som i den gamle webkatalogen er det eliteoksene som ligger på åpningssiden. Listen gir informasjon om stamboknr., navn, hornstatus, far og mor samt tilgjengelige sædtyper. Okser kan legges til i favorittliste eller i handlekurv. I tillegg vises samla avlsverdi som listen i utgangspunktet er sortert på.

Menyen inneholder sider for samtlige raser som Geno tilbyr. i tillegg finner man oversikt over embryo.

Lag din egen okseliste eller embryoliste

Listen er enkel og viser i utgangspunktet få opplysninger. Få å se nærmere på de oksene eller embryoene du er interessert i, kan du åpne raden og vise indeksverdiene, velge egen sortering på egenskap og filtrere utvalget.

 • Blant samtlige egenskaper kan du velge den egenskapen du ønsker å sortere listen på. Det sorteres da på synkende indeksverdi, det vil si at de som er best for egenskapen kommer øverst i listen.
 • Ved å klikke på pilen åpner raden seg og viser indeksverdiene for samtlige egenskaper. Oksene eller embryoene kan lett sammenlignes ved å åpne flere rader.
 • Under «Vis filtre» er det ikoner for sterke egenskaper. Ved å velge en eller flere av dem filtreres listen ved å velge ut kun de oksene som er god på de valgte egenskapene.
 • Det er også mulig å filtrere på hornstatus, kaseinvarianter, nye okser, tilbudsokser og sædtyper. Mulighetene for filtrering vil variere mellom de ulike okserasene. Det vil også være begrenset med filtreringsmuligheter for embryo.

Nettbestilling

Den nye løsningen for nettbestilling av oksesæd er enklere å bruke og gir forhåpentligvis en enda bedre kjøpsopplevelse.

 • Et større utvalg gir bedre mulighet for eierinseminører å bestille alt de trenger i nettbutikken
 • Varer kan legges i handlekurven uten å være pålogget, men det er en fordel å være pålogget før du fullfører bestillingen. Da vil prisene som vises være medlemspris (dersom du er medlem) og du vil se hva du sparer i medlemsrabatt.
 • De som ikke er medlem, har mulighet til å huke av for «Jeg vil gjerne bli medlem». Da vil medlemskontingenten legges i handlekurven og varene får medlemspris.

Foreløpig er det ikke mulig å bestille embryo i nettbutikken, men planen er å åpne for bestilling av embryo på sentralt lager så snart de tekniske systemene og logistikken er tilrettelagt for dette.

Detaljside for okser og embryo

Som i dagens oksekatalog er det detaljsider for den enkelte okse og embryo. Ved å klikke på raden i listen eller søke i søkefeltet øverst på siden kommer du til detaljsiden. Her finner du alle detaljer og produktet kan legges i handlekurven dersom det er tilgjengelig for nettbestilling. Det som er nytt i visningen her er følgende:

 • Det er en egen fane for enkeltgen. Her vises resultatene av enkeltgenanalyser for de oksene som har dette.
 • Slektskapet til oksen eller embryoet er satt opp på en ny måte som gir bedre oversikt
 • Indeksene i figuren er gruppert. Det vil si at delindeksene innenfor de enkelte samleindeksene er ikke synlige før samleindeksen åpnes ved å klikke på pilen til venstre. 

Geno avlsplan

Geno avlsplan har gjennomgått en betydelig endring og forbedring i den seinere tid. Det er derfor ikke en ny løsning for avlsplan nå, men design og layout er tilpasset og i samsvar med de nye digitale flatene. Inngangen til Geno avlsplan er en av de tre hovedlenkene på toppen av nettsidene.

Videreutvikling

Det er ikke alt vi har fått med i første versjon av de nye sidene. Selv om brukere har testet sidene underveis, forventer vi også at det vil dukke opp behov for å gjøre justeringer når sidene er tatt i bruk og vi får gjort oss noen erfaringer. Det blir derfor en kontinuerlig videreutvikling av nettsidene framover.

 

 

Hva synes du om våre nye nettsider?

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde