Redusert pris på hanndyrsæd også etter kampanjeslutt

Kampanjen på hannceller av kjøttfe avsluttes 31. desember. Kampanjeprisen opphører, men prisen på hannceller blir fortsatt billigere enn tidligere for de fem kampanjeoksene.

Bilde av kjøttfeoksen 75038 Glacon av rasen Blonde d'Aquitaine
Oksen 75038 Glacon av rasen Blonde d'Aquitaine. Foto: Auriva

Fra 1. januar 2023 blir prisen kr. 495,- per dose kjønnsseparert hannceller av de fem kjøttfeoksene som er distribuert ut på ruta. Det betyr at kampanjeprisen opphører, men prisen blir lavere enn det den var før kampanjen startet.

Fem okser til redusert pris

Dette er oksene som kan etterspørres hos inseminør:

Det er svært viktig med god dialog med inseminør slik at inseminøren kan skaffe den rasen og det antallet med doser av BEEFy (kjønnseparert hannceller) som ønskes. 

Les om kampanjen som varer til 31. desember 2022.

Populær kampanje på hannceller av kjøttfe.