Redusert innkjøp av kalv fra Rogaland

Lesetid: ca 0 min

På grunn av en uavklart ringormsituasjon kjøper inntil videre ikke Geno inn kalver fra sør-Rogaland.

Bilde av kalv som hentes av kalvebil
Ringormsituasjonen sør i Rogaland betegnes som uavklart. Derfor kjøper ikke Geno inn dyr sør for Boknafjorden inntil videre. Foto: Jan Arve kristiansen

Ringormsituasjonen sør i Rogaland betegnes som uavklart. Derfor kjøper ikke Geno inn dyr sør for Boknafjorden inntil videre.

I påvente av en mer avklart situasjon, fortsetter Geno å sende ut utstyr for genotyping av seminokseemner og embryodonoremner på vanlig måte. Vi oppfordrer til innsending av DNA-prøver fra kalver aktuelle for Geno også fra områder med smitte.