Priser fra 1. januar 2022

Lesetid: ca 2 min

Et nytt år betyr ofte noen endringer, som i priser. Det er styret i Geno som setter prisene på sæd og inseminering.

Du finner oppdaterte priser for sæd og inseminering her 

– Prisene våre settes basert på nøye utregnede kalkyler, og er grundig gjennomgått av styret, forteller Lars Skramstad, leder økonomi i Geno SA. 

– Vi har økt prisene noe, som i hovedsak skyldes høyere kostnader og lavere salg. Lønnskonstnader er en driver, men også forskningsprosjekter, blant annet metanprosjekt og fôringseffektivitetsprosjekt. Men dette er noe vi mener er investering for fremtiden, forteller styreleder Vegard Smenes.

Styret fjernet også kategorien "kampanjeokse". 

– Nå har vi akkurat gått inn i det med innhold i beholder, beste okse ut fra det som er i beholderen kommer opp. I tillegg ønsker vi ikke at feil genetikk skal velges for en så liten sum som det har vært på kampanjeoksene og på dette grunnlaget, så vi har derfor valgt å ta disse bort og legge lik pris på alle oksene. sier Vegard Smenes. 

– De store usikkerhetsmomentene handler i hovedsak om salg både innenlands og utenlands. Vi ser vi er helt avhengige av å øke salget utenlands for å få nok enheter å fordele kostnadene på. Salg utenlands blir derfor et fokusområde framover.

Riktigere pris på gamle raser

En annen endring dreier seg om enkelte av de gamle norske rasene. Det er bedre kostnadskalkyler som har vist behovet for en endring i prisene av sæd for gamle raser. Endringene tredde i kraft fra 1. januar 2022.

– Kostandene på sæd på gamle raser har vært over dobbelt så høye som prisen, og det er våre grundige kalkyler som nå viser behovet for prisjusteringen, sier Lars Skramstad, som leder økonomiavdelingen i Geno SA. 

Endringene fra og med 1. januar 2022 viser en prisøkning fra kr 310 til kr 583. – Med den nye prisen bærer nå rasene sine egne kostander, forklarer Skramstad.

Unntaket fra dette er Sidet Trønderfe og Nordlandsfe (STN). Rasen har et høyere volum, og dermed også et bedre salg, slik at den rasen bærer sin egen kostnad med en pris på kr 320,-

Oppdatering: Ny endring i pris for gamle norske raser (28.02.22).