NRF-embryo blir enda billigere!

Lesetid: ca 1 min

Det blir nå billigere å legge inn NRF-embryo uansett hvor i landet du bor. Selve embryoet er fortsatt gratis fram til nyttår, men pris på innlegg og kjøring er nå endret. Dette betyr samme pris over hele landet!

Bilde av embryokviger på store ree
Foto: Andrea Dahler

Under styremøte i oktober ble det vedtatt nye priser på embryo. Disse gjelder fra og med 1. november.

Det er fortsatt kampanjepris på kr 0,- for selve embryoet fram til 31.12.20.

Fram til nå har prisen for innlegget til veterinær vært kr 1100,- for første innlegg på gården og kr 600,- for påfølgende innlegg. Kjøring har kommet i tillegg og varierte med kjøreavstand. Ved innlegg av fire eller flere embryo samme dag har det vært en fast pris på kjøring på 1 600 kr.

Fra og med 1. november er det en fast pris for innlegg og kjøring på kr 575,- per innlegg uavhengig av kjøreavstand.

Etterfakturering ved vellykket resultat

Tidligere i høst ble det også vedtatt fjerning av etterfakturering ved oksekalv, og derfor etterfaktureres det kun for kvigekalv.  Dersom det blir et vellykket resultat og det blir kvigekalv blir det dermed etterfakturert kr 4500,- når kalven er født og registrert i kukontrollen. Blir det oksekalv er det ingen etterfakturering.

Les mer om kjøp av NRF-embryo her