Kostnader inseminering og fruktbarhetsrelaterte sykdomskoder

Lesetid: ca 0 min

I et ekstraordinært styremøte holdt 15.10.20  ble det vedtatt endringer med tanke på kostnad rundt insemineringsbesøk kombinert med sykebesøk.

Følgende vedtak ble fattet i styret 15.10.20:

Ved samtidig inseminering og behandling med en eller flere av følgende sykdomskoder, regnes besøket som et insemineringsbesøk og ikke sykebesøk. Fellesskapet for inseminering vil dermed bære kjørekostnadene.

331 – Anøstrus

332 – Brunstsynkronisering

333 – Bør – skjede- og egglederbetennelse

334 – Eggstokkcyster

340 – Stille brunst

341 – Symptomløs omløping

344 – Indusert abort

Ordningen gjelder fra og med 19.10.20. Det er derfor viktig at det ikke faktureres dobbel kjøring når behandling etter disse sykdomskodene er utført.