Klimakua NRF hett tema på internasjonal online forskerkonferanse

Lesetid: ca 0 min

Karoline B Wethal og Kirsti Winnberg holdt innlegg om bærekraftig avl på EFFAB-konferanse. Avlsarbeidet med friske og fruktbareNRF- kyr i snart femti år sto sentralt. Geno sin nysatsing på registrering av metanutslipp og håp om økt fôreffektivitet ved bruk av både moderne genetikk og datateknologi vakte stor internasjonal interesse.

NRF har lenge vært anerkjent for bærekraftig og bredt avlsmål. Norske bønder som er eierne av avlsarbeidet, har vist stor vilje til langsiktig og målrettet satsing. Med enda mer moderne teknologi og nye registreringer, mener forskerne at NRF-dyra kan forbedres ytterligere. 

Det var EFFAB - European Forum of Farm Animal Breeders and FABRE-TP - Sustainable Farm Animal Breeding and Reproduction - Technology Platform som kontaktet Geno med spørsmål om å bidra på en interansjonal online konferanse.

Denne videoen nedenfor viser presentasjonen til vår egen forsker Karoline Bakke Wethal og hennes kollega og stipendiat Kirsti Winnberg.

De snakker om suksessen med å avle fram ei innovativ, klimavennlig og bærekraftig NRF-ku i samsvar med et bredt avlsmål.

Se også omtale av noen av  klimaprosjektene som er i gang og som planlegges her.

Geno søker dessuten etter Prosjektleder for fôropptaksregistrering her.