Forsinkelser på GS-resultater

Lesetid: ca 0 min

På grunn av tekniske problemer og forsinket postgang, forventes det 2-3 ukers forsinkelser på resultater fra genotyping.

Bilde av merketang med GS-merke.

Det er to årsaker til forsinkelsen. Den ene er at kommunikasjonen mellom Geno og Biobank går via en felles server med Norsvin. På grunn av et data-angrep er denne serveren midlertidig stengt som et sikkerhetstiltak. Ingen bestillinger blir slettet, og det jobbes med en manuell løsning for utsending av bestilte prøver.

Den andre årsaken til forsinkelsene er problemer relatert til Brexit, som går på toll og postgang av prøver sendt til laboratoriet i Skottland.

Det forventes at forsinkelsen blir på om lag 2-3 uker i en periode framover, til problemene er løst.