Flere figurer i Geno Avlsplan

Lesetid: ca 0 min

Vi har fått positive tilbakemeldinger på figurene som viser avlsmessig utvikling i besetningen. Vi har nå laget tilsvarende for enda flere egenskaper.

bilde av kyr på beite.
Foto: Jan Arve Kristiansen

I Geno Avlsplan finnes det mange tall som avlsverdier, indekser, terskelnivåer, dyrenummer med mere. Vi har blitt utfordret på å bruke grafiske framstillinger og figurer som i større grad kan gi brukeren et visuelt uttrykk.

Dette har vi gjort med å vise figurer som framstiller den avlsmessige utviklingen i besetningen, sammenlignet med den gjennomsnittlige utviklingen for hele NRF-populasjonen for åtte hovedegenskaper. Disse har vi fått positive tilbakemeldinger på, samt ønske om at det skal bli flere slike.

Vi viser derfor nå tilsvarende grafer for alle egenskapene som inngår i avlsarbeidet, inkludert alle eksteriørdetaljene. Grafene ligger under menypunktet ‘Statistikk’ som ligger til venstre i skjermbildet. Her ligger egenskapene gruppert på hovedegenskaper, og det er mulig å ekspandere disse gruppene for å se detaljegenskapene. Ved å klikke på figuren vises også tallmaterialet som ligger bak figurene.

56-grafer-statistikk550.jpg