Feil i navnsetting av oksen 12106 Lynum

Lesetid: ca 0 min

Denne uka ble det oppdaget en feil i navnet på NRF-oksen 12106 Lynum, som ved en feil har stått med en P etter navnet sitt.

Bilde av 12106 Lynum
NRF-oksen 12106 Lynum. Foto: Jan Arve Kristiansen

P etter navnet indikerer at oksen er heterozygot kolla (KH). 12106 Lynum sin genetiske hornstatus er homozygot horna (HH). Vi beklager at denne feilen har skjedd og i noen tilfeller ført til suboptimale valg i avlsplanlegginga for enekelte kyr.

Feilen skyldes at vi enda ikke har automatisk dataoverføring mellom alle applikasjoner. Dermed blir det noe manuelt arbeid, med påfølgende risiko for å taste eller lese feil.

Feilen er nå rettet i nettbutikken/oksekatalogen og det blir kontrollert at opprettingen blir konsistent i alle berørte datasystem, som kukontrollen og Geno avlsplan. Vi kommer også til å jobbe med systemendringer som reduserer risikoen for at slike feil oppstår I framtida.