Faktura for medlemskontingent 2022

Lesetid: ca 0 min

Nå sendes snart faktura for Genos medlemskontingent ut. Vi får i den forbindelse ofte spørsmål om hvorfor kontingenten er tredelt.

Bilder av nysgjerrige kyr på beite.
Foto: Kate Stai

Medlemskontingenten i Geno for kommende år er kr 1250,-.

Ved fakturering splittes medlemskontingenten opp i tre deler: en for medlemskontingent, en for Buskap og en som vi har valgt å benevne serviceavgift. Denne oppdelingen er regnskapsteknisk og kommer medlemmene og Geno til gode både når regnskapet og fradrag skal føres. Grunnen til oppdelingen er at Geno er lovpålagt å spesifisere merverdiavgift der det er forskjellige behandlingsregler som gjelder.

Buskapsdelen og servicedelen er skattemessig fradragsberettigede kostnader. Den delen som benevnes medlemskontingent er ikke skattemessig fradragsberettiget.

Det er ikke mulig å velge bort en av delene i medlemskontingenten.

Fakturakopi på min side

Visste du at du kan hente ut fakturakopier på min side? Under «Min profil» er det i tillegg mulig å endre e-postadresse for faktura og fakturatype. 

Logg in på «min side» her 

Les mer om medlemsskap og medlemskontingent her