Etterfakturering for oksekalv etter embryo fjernes

Lesetid: ca 1 min

Fra og med 15. september faller etterfakturering for oksekalv etter embryo bort.

Bilde av kalv
Etter 15. september etterfaktureres det ikke for oksekalver etter embryo. Foto: Eva Husaas

Styret i Geno har vedtatt at etterfakturering for oksekalv etter embryo tas vekk fra og med 15. september. Dette gjelder for oksekalver som er født fra og med denne datoen.

 

Nå har vi også kampanje på NRF-embryo fra 15. september til 31. desember. Det er i denne perioden 500 kr rabatt per embryo.

 

Hva koster det å legge inn embryo?

Kostnaden for embryoinnlegg er dermed utgifter til veterinær for innlegg og kjøring. Dersom det blir et vellykket resultat blir det etterfakturert 4 500 kr for kvigekalv når kalven er født og registrert i kukontrollen. Det blir ikke etterfakturert for oksekalv.

 

Prisen for innlegget til veterinær er 1 100 kr for første innlegg på gården og 600 kr for påfølgende innlegg. Kjøring kommer i tillegg og varierer med kjøreavstand. Ved innlegg av fire eller flere embryo samme dag er det en fastpris på kjøring på 1 600 kr.

 

Les mer om  MbryO™ – NRF-embryo her