Enighet mellom Geno og Veterinærforeningen

Lesetid: ca 0 min

Geno og Veterinærforeningen er svært glade for å kunne meddele at vi har blitt enige om å utsette oppstart av utbetaling etter nytt system for veterinærene.

Inseminering og kjøring blir nå registrert inn i det nye systemet og honorert etter gammelt system i en nødvendig overgangsperiode.

Det nye digitale systemet basert på koordinater og kartverk er en god og framtidsrettet løsning, men trenger noen flere tilpasninger før det blir tatt i bruk til honorering av inseminering.

Begge parter har forpliktet seg til å bli enige om hvordan innføring og praktisering av ny ordning skal fungere, samt å fremforhandle en ny hovedavtale. Partene vil også jobbe for at alle veterinærer registrerer alle reiser i overgangsperioden, slik at tallmaterialet som diskuteres blir best mulig.