Endring i rapporteringssystem ved inseminasjon

Lesetid: ca 1 min

Systemet for rapportering av kjøring og inseminering for veterinærer ble endret 01.10.20. Det er nå i tillegg gjort justeringer for kjøregodtgjørelse ved kombinert sykebesøk og inseminasjon.

Tidligere ble merkjøring for inseminering dekket av Geno som en gjennomsnittlig kjørelengde per inseminasjon. Det vil si at det alltid ble utbetalt en lik kjøregodtgjørelse uavhengig av kjørte kilometer. Nå blir reelt kjørte kilometer for merkjøring ved inseminering utbetalt.

Hva betyr endringene for meg som produsent?

Ved besøk hvor det bare insemineres, dekkes kjøring som tidligere av Seminfellesskapet. Produsenten betaler som tidligere en egenandel på kr 375,- for veterinærinseminering som dekker både kjøring og inseminering. Veterinær skal i disse tilfellene ikke fakturere for kjøring.

Ved besøk hvor det er både inseminering og sykebesøk, eksempelvis jurbetennelse, fakturerer veterinær deg som produsent for kjørekostnader. Her skal ikke Seminfellesskapet dekke kjøring.

I noen områder vil omleggingen føre til høyere satser for kjøring på sykebesøk.

Ved inseminering i kombinasjon med fruktbarhetsrelaterte sykdomsbesøk og avhorning kan kjøring enten dekkes av Seminfellesskapet, eller faktureres av veterinæren.

Når Seminfellesskapet dekker kjøring, skal du som produsent ikke faktureres for kjøring av veterinær.

Sykdomskodene som går innunder ordningen er:

331 – Anøstrus

332 – Brunstsynkronisering

333 – Bør-, skjede- og egglederbetennelse

334 – Eggstokkcyster

340 – Stille brunst

341 – Symptomløs omløping

344 – Indusert abort

780 – Regulær avhorning

 

Drektighetskontroll i kombinasjon med inseminering blir, som tidligere, regnet som et inseminasjonsbesøk hvor Geno dekker kjøring. Veterinær skal i disse tilfellene ikke fakturere for kjøring.

Ved kjøring lengre enn 20 km en vei, slår i tillegg til utbetaling fra Seminfellesskapet, også skyssrefusjonsordningen fra fylkesmannen inn. Dette gjelder både for insemineringer og sykebesøk.

Foreløpig vil nytt system tre i kraft fra 1. november med forbehold om eventuelle endringer etter evalueringsmøte med Veterinærforeningen og Geno.

Har du spørsmål?

Ved spørsmål, ta kontakt med Geno på , eller telefon 950 20 600.