Endret medlemskontingent fra 1. oktober 2022

Lesetid: ca 1 min

Fra 1. oktober 2022 økes medlemskontingenten fra kr 1250,- til kr 1550,- + mva.

Forrige endring av medlemskontingenten ble gjort i 2015.

Ved fakturering splittes medlemskontingenten opp i tre deler: en for medlemskontingent, en for Buskap og en som vi har valgt å benevne serviceavgift. Denne oppdelingen er regnskapsteknisk og kommer medlemmene og Geno til gode både når regnskapet og fradrag skal føres. Grunnen til oppdelingen er at Geno er lovpålagt å spesifisere merverdiavgift der det er forskjellige behandlingsregler som gjelder.

Buskapsdelen og servicedelen er skattemessig fradragsberettigede kostnader. Den delen som benevnes medlemskontingent, er ikke skattemessig fradragsberettiget.

Det er ikke mulig å velge bort noen av delpostene i medlemskontingenten.

Postene i medlemskontingenten fordeler seg slik:

  kr
Medlemskontingent 100,-
Buskap* 850,-
Serviceavgift* 600,- + mva.
Totalsum ekskl. mva. 1 550,-
Totalsum inkl. mva. 1 700,-

* Fradragsberettigede kostnader