Embryo kan kun legges inn på kyr i kukontrollen

Lesetid: ca 2 min

Det er viktig at kyr som det legges inn embryo på er registrert i kukontrollen. Det er flere årsaker til dette.

Bilde av flere NRF-elitekviger ved fôrbrettet på Store Ree
NRF-elitekviger som står i embryoproduksjon på Store Ree. Foto: Eva Husaas

Datasystemene i Geno får overført data fra Kukontrollen hver natt. Disse dataene danner grunnlag for beregning av avlsverdier, gir informasjon om avstamning til dyra og gir mulighet til å genotype dyr. Hunndyr som ikke fins i Kukontrollen, fins ikke som individ i Geno sine systemer for avlsverdiberegninger.

Registrering av embryoinnlegg

Når en veterinær registrerer et embryoinnlegg i dyrehelseportalen, registreres alle innleggene hos Geno. Dataene overføres videre til Kukontrollen, hvor informasjonen kobles opp mot riktig dyr det er gjort innlegg på. Det registreres da også i Kukontrollen hvilken ku og okse som er biologisk mor og far til embryoet som er lagt inn. Dyr som ikke fins i Kukontrollen får ingen automatisk registrering av embryoinnlegget.

Når kalven blir født og kalvingen blir meldt inn i Kukontrollen, brukes info om drektighetslengden til å identifisere at embryoinnlegget er opphavet til kalvingen. Så blir informasjonen som ble registrert om embryoinnlegget brukt til å identifisere riktig far og mor på kalven. Kalven blir da også identifisert som en GE (Geno Embryo) kalv.

Konsekvenser ved manglende registrering i kukontrollen

Når kua som embryoet blir lagt inn på ikke står i Kukontrollen så faller systemet sammen og det får følgende konsekvenser:

  • Embryoinnlegget blir ikke automatisk registrert på kua.
  • Kalven som blir født blir ikke automatisk identifisert som embryokalv, og får ikke automatisk riktig avstamning.
  • Geno får ikke overført data knyttet til at det er født en kalv etter embryoinnlegg.
  • Det blir ikke mulig å genotype kalven igjennom Geno sine system.

Optimalt bør kyr som det blir lagt inn embryo være registrert i Kukontrollen på det tidspunktet embryoinnlegget blir gjort. Hvis det ikke er mulig så bør man sørge for at kua flyttes til Kukontrollen i god tid før kalving, men man må da kontakte Geno for å få hjelp til å etter-registrert embryoinnlegget. Det er svært vanskelig å få på plass informasjonen dersom kalven flyttes fra Storfekjøttkontrollen til Kukontrollen etter fødsel.