Digitalt fagmøte – Kviger, sommermelk og økonomi

Lesetid: ca 1 min

Geno arrangerer åpent digitalt fagmøte 17. juni kl. 11. Temaet er økonomisk fordeler med sommermelk, og praktiske løsninger både for brunstkontroll, oppbinding og smittevern.

Bilde av kviger på beite
Foto: Eva Husaas

God innsats for mer sommermelk ga resultater i 2020. Mer sommermelk blir viktig framover, og vi trenger langsiktige strategier for å nå målet om at minst 23% av melka blir levert i 3. kvartal. I områder med lite sommermelk, som deler av Vestland fylke, bør målet være å nå 20% så raskt som mulig.

For å oppnå en permanent økning i sommermelkandelen, bør flere kyr kalve i perioden mars – mai. Inseminering av kviger på beite kan være en del av løsningen. Her er det god lønnsomhet, og med praktiske løsninger for brunstkontroll og inseminasjon, kan ekstra arbeidsbyrde og tidsbruk begrenses.

Lær mer om dette på åpent digitalt fagmøte 17. juni kl. 11.00. Foredragsholdere er Anne Hege Hunskaar Tajet og Knut Ingolf Dragset, veterinærer i Geno.

Møtet varer ca 1 time og holdes via microsoft teams. Delta via link nedenfor. 

Vi minner om at alle må skru av mikrofon og kamera underveis i møtet hvis man ikke skal si noe. 

Møtet er nå over. Rakk du ikke delta? se opptak fra møtet nedenfor

Digitalt fagmøte om kviger, sommermelk og økonomi