Bli med på Storfeskolen digitalt

Lesetid: ca 1 min

Det første kurset ligger nå ute, og flere kommer i løpet av 2022. Storfeskolen er digitale kurs innen temaene fruktbarhet og avl.

Bilde av ku som står i høyt, gult gress.
Storfeskolen er nå et nettkurs innen temaene fruktbarhet og avl. Foto: Turi Nordengen.

Hvert kurs består av en rekke korte foredrag. Innholdet skal være nyttig og praktisk rettet med korte videoklipp fra fjøsgulvet knyttes til hvert tema, og med mange bilder og illustrasjoner. Etter hvert foredrag kommer enkle repetisjonsoppgaver.

Det første kurset vi har tilgjengelig er «Brunstkontroll og brunstadferd». Flere kurs blir tilgjengelige i løpet av 2022. Kursene koster 800 kr for medlemmer og 1 000 kr for ikke-medlemmer.

Cand.KU

Hvert kurs er selvstendig, og rekkefølgen velger du selv. Kursbevis utstedes etter hvert gjennomførte kurs, og kursdeltakere som tar minst 4 kurs, får tittelen Cand.KU™. Her teller også tidligere Storfeskolen-kurs du har tatt. De som oppnår tittelen Cand.KU inviteres også til omvisning på Store Ree samt middag og diplomutdeling.

Om storfeskolen

Storfeskolen er et digitalt utdanningstilbud innen fruktbarhet og avl, som primært er rettet mot deg som er melkeprodusent, avløser eller landbruksvikar, og for skoleelever med interesse for melkeproduksjon. Selv om kursene er spesielt rettet mot melkeproduksjon, er mye felles og vil være nyttig for deg som driver med ammeku også.