Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 18.07.2021

Sommermelk fra kvalitetskyr – #sommermelk

Ved å bruke semin også på sommeren, sikrer man kalver av god kvalitet som senere kan være med å bidra til mer sommermelk.

Bilde av rød NRF-ku på grønt gress.
Geno, TINE og OS ID samarbeider om å ha økt fokus på produksjon av sommermelk. Foto: Andrea Dahler

På landsbasis er melkeleveransen mye lavere i august og september enn i vintermånedene. I noen områder er sommerleveransene bare halvparten av vinterleveransene. TINE premierer derfor de som leverer melk på sommeren med høyere basispris.

Geno, TINE og OS ID samarbeider om økt fokus på sommermelk. Følg oss på #sommermelk i sosiale medier.

Sommer og semin 

Det kan være en utfordring å få inseminert dyrene på sommeren, spesielt kvigene, som ofte går lengre unna eller for seg selv. Dermed kan brunsten være vanskeligere å fange opp.  

Samtidig er også kvigene det mest verdifulle avlsmaterialet man har i besetningen, og derfor får man størst gevinst av å inseminere disse med gode okser.