Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 20.02.2021

Rabatt på genotyping av NRF-hunndyr

Det koster kun 190 kr å genotype NRF-hunndyr i egen besetning når du bestiller fra og med 1. februar til og med 11. april (ordinær pris: 250 kr).

Bilde av NRF-kvige med GS-merke i øret

Prisen inkluderer både forsendelser, genotyping og beregning av avlsverdier. Fakturering skjer påfølgende måned.

Hvorfor genotype?

  • Du får sikrere avlsverdier på dyrene dine som legger et godt grunnlag for mer effektiv avlsplanlegging i egen besetning.
  • Du får sjekket at far og eventuelt mor som er oppført er korrekt.
  • Du finner korrekt farskap hvis dyret står oppført med farkode «Usikker far, men far er en seminokse».
  • Du får bekreftet slektskap, og kan derfor være tryggere på å unngå innavl.
  • I Geno avlsplan sikrer du at det ikke settes opp en okse som er bærer av uheldige enkeltgener på dyr som også er bærere. 
  • Det har stor betydning for avlsarbeidet, både for å sikre utlisting av de beste avlsemnene, og for å ha godt grunnlag for å planlegge framtidens avlsdyr.

Du kan lese mer om genotyping av NRF-hunndyr her