Embryo

Forventet avlsverdi
31
Område Skylling Embryo
36

Far : 12208 NR Misfjord

NRF Okse
12208 NR Misfjord
25

Mor : 80344 Dina-PP

Mangler bilde

Produkter

Totalpris for et embryo er kr. 575,-. Dette inkluderer innlegg og kjøring.

Dersom det blir et vellykket resultat og det blir kvigekalv, blir det etterfakturert kr 4500,- når kalven er født og registrert i Kukontrollen. Ingen etterfakturering for oksekalver.

Prisoversikt embryo.

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
118
Kjøtt
96
Hastighet
101
Lekkasje
98
Lynne
107
Fruktbarhet døtre
107
Jurhelse
112
Andre sjukdommer
116
Dødfødsler far til ku
95
Bein
105
Klauvhelse
97
Dårlig
God
Jur og spener
120
Kroppsdybde
99
Grunn
Dyp
Krysshøyde
113
Lav
Høy
Kryssretning
92
Vipp
Hellende
Kalvestørrelse far til kalv
110
Stor
Liten
Kalvestørrelse far til ku
108
Stor
Liten
Drektighetslengde far til kalv
117
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
107
Lang
Kort