Embryo

Forventet avlsverdi
39
Område Skylling Embryo
41

Far : 24042 VR Heroo P

Viking Rød
24042 VR Heroo P
37

Mor : 80311 Celin-P

Mangler bilde

Produkter

Totalpris for et embryo er kr. 575,-. Dette inkluderer innlegg og kjøring.

Dersom det blir et vellykket resultat og det blir kvigekalv, blir det etterfakturert kr 4500,- når kalven er født og registrert i Kukontrollen. Ingen etterfakturering for oksekalver.

Prisoversikt embryo.

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
122
Kjøtt
97
Hastighet
96
Lekkasje
111
Lynne
98
Fruktbarhet døtre
103
Jurhelse
111
Andre sjukdommer
101
Dødfødsler far til ku
109
Bein
126
Klauvhelse
95
Dårlig
God
Jur og spener
130
Kroppsdybde
102
Grunn
Dyp
Krysshøyde
129
Lav
Høy
Kryssretning
100
Vipp
Hellende
Kalvestørrelse far til kalv
89
Stor
Liten
Kalvestørrelse far til ku
105
Stor
Liten
Drektighetslengde far til kalv
108
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
103
Lang
Kort