Embryo

Forventet avlsverdi
29
Område Skylling Embryo
17

Far : 12055 Aatlo

NRF Okse
12055 Aatlo
40

Mor : 80086 Annemor

Mangler bilde

Produkter

Totalpris for et embryo er kr. 575,-. Dette inkluderer innlegg og kjøring.

Dersom det blir et vellykket resultat og det blir kvigekalv, blir det etterfakturert kr 4500,- når kalven er født og registrert i Kukontrollen. Ingen etterfakturering for oksekalver.

Prisoversikt embryo.

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
110
Kjøtt
97
Hastighet
99
Lekkasje
103
Lynne
106
Fruktbarhet døtre
108
Jurhelse
110
Andre sjukdommer
104
Dødfødsler far til ku
106
Bein
114
Klauvhelse
114
Dårlig
God
Jur og spener
121
Kroppsdybde
108
Grunn
Dyp
Krysshøyde
118
Lav
Høy
Kryssretning
94
Vipp
Hellende
Kalvestørrelse far til kalv
96
Stor
Liten
Kalvestørrelse far til ku
119
Stor
Liten
Drektighetslengde far til kalv
101
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
95
Lang
Kort