Embryo

Forventet avlsverdi
32
Område Skylling Embryo
33

Far : 12187 NR Romenstad

Eliteokse
12187 NR Romenstad
32

Mor : 80324 Celita-P

Mangler bilde

Produkter

Totalpris for et embryo er kr. 575,-. Dette inkluderer innlegg og kjøring.

Dersom det blir et vellykket resultat og det blir kvigekalv, blir det etterfakturert kr 4500,- når kalven er født og registrert i Kukontrollen. Ingen etterfakturering for oksekalver.

Prisoversikt embryo.

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
141
Kjøtt
105
Hastighet
98
Lekkasje
108
Lynne
108
Fruktbarhet døtre
102
Jurhelse
106
Andre sjukdommer
107
Dødfødsler far til ku
100
Bein
92
Klauvhelse
95
Dårlig
God
Jur og spener
107
Kroppsdybde
110
Grunn
Dyp
Krysshøyde
109
Lav
Høy
Kryssretning
107
Vipp
Hellende
Kalvestørrelse far til kalv
102
Stor
Liten
Kalvestørrelse far til ku
110
Stor
Liten
Drektighetslengde far til kalv
98
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
99
Lang
Kort