Embryo

Forventet avlsverdi
40
Område Skylling Embryo
43

Far : 12233 NR Nigarden

Eliteokse
12233 NR Nigarden

Produkter

Totalpris for et embryo er kr. 575,-. Dette inkluderer innlegg og kjøring.

Dersom det blir et vellykket resultat og det blir kvigekalv, blir det etterfakturert kr 4500,- når kalven er født og registrert i Kukontrollen. Ingen etterfakturering for oksekalver.

Prisoversikt embryo.

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
126
Kjøtt
93
Hastighet
105
Lekkasje
107
Lynne
114
Fruktbarhet døtre
108
Jurhelse
116
Andre sjukdommer
105
Dødfødsler far til ku
105
Bein
101
Klauvhelse
104
Dårlig
God
Jur og spener
126
Kroppsdybde
104
Grunn
Dyp
Krysshøyde
114
Lav
Høy
Kryssretning
97
Vipp
Hellende
Kalvestørrelse far til kalv
100
Stor
Liten
Kalvestørrelse far til ku
102
Stor
Liten
Drektighetslengde far til kalv
105
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
95
Lang
Kort