Embryo

Forventet avlsverdi
35
Område Skylling Embryo
29

Far : 12152 Skattebu

NRF Okse
12152 Skattebu
40

Mor : 80291 Cessy P

Mangler bilde

Produkter

Totalpris for et embryo er kr. 575,-. Dette inkluderer innlegg og kjøring.

Dersom det blir et vellykket resultat og det blir kvigekalv, blir det etterfakturert kr 4500,- når kalven er født og registrert i Kukontrollen. Ingen etterfakturering for oksekalver.

Prisoversikt embryo.

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
133
Kjøtt
95
Hastighet
100
Lekkasje
101
Lynne
111
Fruktbarhet døtre
99
Jurhelse
111
Andre sjukdommer
97
Dødfødsler far til ku
99
Bein
109
Klauvhelse
105
Dårlig
God
Jur og spener
116
Kroppsdybde
99
Grunn
Dyp
Krysshøyde
102
Lav
Høy
Kryssretning
96
Vipp
Hellende
Kalvestørrelse far til kalv
111
Stor
Liten
Kalvestørrelse far til ku
92
Stor
Liten
Drektighetslengde far til kalv
114
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
85
Lang
Kort