73129 #Metoo P av Hovde

Download PDF
73129 #Metoo P av Hovde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
105
Lav
Høy
Vekt 365 dager
110
Lav
Høy
Vekt 200 dager
109
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
104
Lav
Høy
Slaktevekt
105
Lav
Høy
Slakteklasse
94
Lav
Høy
Fettgruppe
102
Høy
Lav