72257 Nugatti av Søstuen

72257 Nugatti av Søstuen

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
102
Lav
Høy
Vekt 365 dager
104
Lav
Høy
Vekt 200 dager
112
Lav
Høy
Slaktevekt
103
Lav
Høy
Slakteklasse
103
Lav
Høy
Fettgruppe
98
Høy
Lav