72236 Multrabo av Søstuen

72236 Multrabo av Søstuen

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
100
Lav
Høy
Vekt 365 dager
85
Lav
Høy
Vekt 200 dager
95
Lav
Høy
Slaktevekt
90
Lav
Høy
Slakteklasse
103
Lav
Høy
Fettgruppe
107
Høy
Lav