72238 Mikal PP av Refling

72238 Mikal PP av Refling

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
101
Lav
Høy
Vekt 365 dager
96
Lav
Høy
Vekt 200 dager
95
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
96
Lav
Høy
Slaktevekt
89
Lav
Høy
Slakteklasse
105
Lav
Høy
Fettgruppe
102
Høy
Lav