72237 Matfatet PP av Hovde

72237 Matfatet PP av Hovde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
97
Lav
Høy
Vekt 365 dager
96
Lav
Høy
Vekt 200 dager
100
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
97
Lav
Høy
Slaktevekt
92
Lav
Høy
Slakteklasse
99
Lav
Høy
Fettgruppe
112
Høy
Lav