Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 18.07.2021

72235 Marseille av Øiestad

72235 Marseille av Øiestad

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
95
Lav
Høy
Vekt 365 dager
104
Lav
Høy
Vekt 200 dager
109
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
107
Lav
Høy
Slaktevekt
103
Lav
Høy
Slakteklasse
115
Lav
Høy
Fettgruppe
108
Høy
Lav