Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.06.2021

72129 Hilmar P av Hvam

72129 Hilmar P av Hvam

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
116
Lav
Høy
Vekt 365 dager
116
Lav
Høy
Vekt 200 dager
118
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
103
Lav
Høy
Slaktevekt
110
Lav
Høy
Slakteklasse
100
Lav
Høy
Fettgruppe
102
Høy
Lav