72131 Hilberg P ET av Hvam

72131 Hilberg P ET av Hvam

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
107
Lav
Høy
Vekt 365 dager
91
Lav
Høy
Vekt 200 dager
90
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
100
Lav
Høy
Slaktevekt
99
Lav
Høy
Slakteklasse
107
Lav
Høy
Fettgruppe
91
Høy
Lav