Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.06.2021

71121 Omnitron P av Rindal

Kjøttfe / Hereford - Ungokse

Ny!
71121 Omnitron P av Rindal

Produkter

Kommentar:

Okse med gode kalvingsforløp, middels produksjonsegenskaper og gode moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Melk

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
105
Lav
Høy
Vekt 365 dager
105
Lav
Høy
Vekt 200 dager
114
Lav
Høy
Slaktevekt
98
Lav
Høy
Slakteklasse
92
Lav
Høy
Fettgruppe
85
Høy
Lav