Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 06.03.2021

71113 Nils P av Viersdalen

Kjøttfe / Hereford

71113 Nils P av Viersdalen

Produkter

Kommentar:

Okse med fine fødselsforløp, middels produksjon og potensiale for meget gode moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Melk

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
100
Lav
Høy
Vekt 365 dager
104
Lav
Høy
Vekt 200 dager
93
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
121
Lav
Høy
Slaktevekt
107
Lav
Høy
Slakteklasse
107
Lav
Høy
Fettgruppe
84
Høy
Lav