71113 Nils P av Viersdalen

Kjøttfe / Hereford - Ungokse

71113 Nils P av Viersdalen

Produkter

Kommentar:

Okse med fine fødselsforløp, middels produksjon og potensiale for meget gode moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Melk

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
104
Lav
Høy
Vekt 365 dager
98
Lav
Høy
Vekt 200 dager
90
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
124
Lav
Høy
Slaktevekt
103
Lav
Høy
Slakteklasse
106
Lav
Høy
Fettgruppe
85
Høy
Lav