71105 Macallan PP av Rindal

71105 Macallan PP av Rindal

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
98
Lav
Høy
Vekt 365 dager
112
Lav
Høy
Vekt 200 dager
108
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
122
Lav
Høy
Slaktevekt
105
Lav
Høy
Slakteklasse
96
Lav
Høy
Fettgruppe
104
Høy
Lav