71072 International av Løsnes

71072 International av Løsnes

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
112
Lav
Høy
Vekt 365 dager
120
Lav
Høy
Vekt 200 dager
131
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
79
Lav
Høy
Slaktevekt
105
Lav
Høy
Slakteklasse
100
Lav
Høy
Fettgruppe
104
Høy
Lav