71073 INGOLF av Knirk

71073 INGOLF av Knirk

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
114
Lav
Høy
Vekt 365 dager
110
Lav
Høy
Vekt 200 dager
110
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
101
Lav
Høy
Slaktevekt
115
Lav
Høy
Slakteklasse
103
Lav
Høy
Fettgruppe
101
Høy
Lav