70202 Otello P av Stang

Kjøttfe / Charolais - Ungokse

Ny!
70202 Otello P av Stang

Produkter

Kommentar:

Kjøttsatt okse som er allround. Positiv for kalving, produksjon og moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Melk

Kjøtt

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
96
Lav
Høy
Vekt 365 dager
115
Lav
Høy
Vekt 200 dager
110
Lav
Høy
Slaktevekt
109
Lav
Høy
Slakteklasse
103
Lav
Høy
Fettgruppe
93
Høy
Lav