70202 Otello P av Stang

Kjøttfe / Charolais - Ungokse

Last ned PDF
70202 Otello P av Stang

Produkter

Kommentar:

Kjøttsatt okse som er allround. Positiv for kalving, produksjon og moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Melk

Kjøtt

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
100
Lav
Høy
Vekt 365 dager
115
Lav
Høy
Vekt 200 dager
108
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
98
Lav
Høy
Slaktevekt
107
Lav
Høy
Slakteklasse
104
Lav
Høy
Fettgruppe
93
Høy
Lav