70203 Oroveso P av Stai

70203 Oroveso P av Stai

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
101
Lav
Høy
Vekt 365 dager
111
Lav
Høy
Vekt 200 dager
111
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
106
Lav
Høy
Slaktevekt
109
Lav
Høy
Slakteklasse
114
Lav
Høy
Fettgruppe
101
Høy
Lav