Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 06.05.2021

70200 Olav P av BAKKE

Kjøttfe / Charolais

Ny!
70200 Olav P av BAKKE

Produkter

Kommentar:

Stor og kjøttsatt okse med middels kalvingsegenskaper og gode produksjons- egenskaper. Anbefales brukt kun på ku.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
96
Lav
Høy
Vekt 365 dager
110
Lav
Høy
Vekt 200 dager
107
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
105
Lav
Høy
Slaktevekt
101
Lav
Høy
Slakteklasse
110
Lav
Høy
Fettgruppe
108
Høy
Lav