Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 06.03.2021

70196 Njord av By

Kjøttfe / Charolais

70196 Njord av By

Produkter

Kommentar:

Okse med middels kalvingsforløp, meget god produksjon og potensiale for middels moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
97
Lav
Høy
Vekt 365 dager
103
Lav
Høy
Vekt 200 dager
99
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
94
Lav
Høy
Slaktevekt
105
Lav
Høy
Slakteklasse
103
Lav
Høy
Fettgruppe
120
Høy
Lav