70195 Milo av Langmo

Kjøttfe / Charolais - Ungokse

70195 Milo av Langmo

Produkter

Kommentar:

Okse med greie fødselsforløp, god produksjon og potensiale for moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
99
Lav
Høy
Vekt 365 dager
114
Lav
Høy
Vekt 200 dager
109
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
89
Lav
Høy
Slaktevekt
109
Lav
Høy
Slakteklasse
101
Lav
Høy
Fettgruppe
113
Høy
Lav