Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 10.05.2021

70195 Milo av Langmo

Kjøttfe / Charolais

70195 Milo av Langmo

Produkter

Kommentar:

Okse med greie fødselsforløp, god produksjon og potensiale for moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
100
Lav
Høy
Vekt 365 dager
108
Lav
Høy
Vekt 200 dager
104
Lav
Høy
Slaktevekt
105
Lav
Høy
Slakteklasse
100
Lav
Høy
Fettgruppe
114
Høy
Lav