Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 20.02.2021

70150 Joker av Dillerud

70150 Joker av Dillerud

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
102
Lav
Høy
Vekt 365 dager
114
Lav
Høy
Vekt 200 dager
114
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
100
Lav
Høy
Slaktevekt
99
Lav
Høy
Slakteklasse
86
Lav
Høy
Fettgruppe
86
Høy
Lav