70150 Joker av Dillerud

70150 Joker av Dillerud

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
102
Lav
Høy
Vekt 365 dager
113
Lav
Høy
Vekt 200 dager
114
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
102
Lav
Høy
Slaktevekt
97
Lav
Høy
Slakteklasse
85
Lav
Høy
Fettgruppe
88
Høy
Lav